Çerez Politikası

Roketfy E-Ticaret Teknolojileri Anonim Şirketi çerez kullanımı aydınlatma metni.

1. MADDE-GİRİŞ

Giriş

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile kişisel verilerin işlenmesi konusunda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla kişisel veri işleyenlere önemli yükümlülükler getirilmiştir. Merkez adresi Roketfy Merkez Ofis Büyükdere Cad.No:76 Quasar Tower 1106, 34394 Şişli/İstanbul olan İstanbul Ticaret Sicili’nde kayıtlı ROKETFY E-TİCARET TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) ilgili yükümlülükleri yerine getirmek ve veri işlemeye ilişkin tüm süreçlerini mevzuata uygun hale getirmek için Veri Sorumlusu sıfatıyla titiz ve hassas bir yaklaşım sergilemektedir.

Bu yaklaşım ışığında Şirket; Şirket’in roketfy.com alan adlı web sitesinde (Çevrimiçi Alan) kullanılan çerez teknolojisini, bu teknoloji ile elde edilen kişisel verileri işleme süreçlerini tüm boyutlarıyla açıklamakta ve İlgili Kişiler’i işbu metin (“Aydınlatma Metni”) ile aydınlatmayı ve bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Kapsam

İşbu Aydınlatma Metni’nde İlgili Kişiler, Şirket’in Çevrimiçi Alan’da kullandığı çerez teknolojisi ile yürüttüğü kişisel veri işleme faaliyeti ile ilgili aşağıdaki sorular kapsamında aydınlatılacaktır:

 • Şirket’in asgari olarak kimlik bilgileri nedir?
 • Çevrimiçi Alan’da kullanılan çerezlerin tür ve özellikleri nelerdir?
 • Çerezler yoluyla elde edilen kişisel veriler hangi amaçlarla işlenmektedir?
 • İşlenen kişisel veriler Şirket tarafından kimlere ve hangi amaçla aktarılır?
 • Çerezler yoluyla kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi nedir?
 • Çerez tercihleri değiştirme yöntemleri nelerdir?
 • İlgili Kişi’nin Şirket’in kişisel veri işleme faaliyetine karşı sahip olduğu haklar nelerdir?

2. MADDE – TANIMLAR

Alıcı Grubu Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini ifade eder.
Çevrimiçi Alan Şirket’in roketfy.com alan adlı web sitesini ifade eder.
İlgili Kişi Çerezler yoluyla kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.
Özel Nitelikli Kişisel Veriler Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder.
Veri Kategorisi Kişisel verilerin ortak özelliklerine göre gruplandırıldığı veri konusu kişi grubu veya gruplarına ait kişisel veri sınıfını ifade eder.
Veri Konusu Kişi Grubu Veri sorumlularının kişisel verilerini işledikleri ilgili kişi kategorisini ifade eder.
Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.
Talep Yönetim Prosedürü İlgili Kişi’nin Kanun’un 11. maddesinde tanınan Veri Sorumlusu olan Şirket’e başvuru hakkının ve Şirket’in başvuruya ilişkin cevap sürecinin detaylarını belirleyen rehber prosedürü ifade eder.
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişileri, bu Aydınlatma Metni özelinde bu faaliyetten sorumlu Şirket’i ifade eder.

3. Çevrimiçi Alanda Kullanılan Çerezler

Çerez Nedir?

Çerez Çevrimiçi Alan’ın ziyaret edilmesi sonucu tarayıcılar tarafından İlgili Kişi’nin cihazlarına veya sunucusuna yerleştirilen, cihazın tanınmasını sağlayan ve çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan metin dosyalarını ifade etmektedir. Çerez kullanım tercihleri 5. maddede belirtilen yöntemlerle her zaman değiştirilebilir. Çerezler Çevrimiçi Alan’da kullanıcı deneyimini düzenleyip iyileştirdiği için, çerez kullanım tercihlerinde değişiklik yapmak Çevrimiçi Alan’ın kullanım deneyiminde de önemli değişikliklere sebep olabilir.

4. Kullanılan Çerez Çeşitleri

Şirket, İlgili Kişi’nin Çevrimiçi Alan’da başta kullanıcı deneyimini iyileştirmek olmak üzere çeşitli amaçlarla çerez teknolojisini kullanmaktadır. Bu çerezler oturum çerez veya kalıcı çerez olabilirler. Kullanılan tarayıcı kapatıldığında silinen oturum çerezi olabileceği gibi, cihazın sabit diskine yerleştirilen kalıcı çerezler de olabilecektir.

 • Oturum çerezleri: Oturum çerezleri Çevrimiçi Alan ziyaret edildiği sırada ziyaret edilen cihaza kaydedilen ve tarayıcı kapatıldığında cihazdan silinen çerezlerdir.
 • Kalıcı çerez: Çevrimiçi Alan ziyaret edildiğinde ziyaret edilen cihaza kaydedilen ve cihazın sabit diskine yerleştirilerek tarayıcının tercihleri ve/veya çerezin yaşam süresince cihazda kayıtlı olan çerezlerdir.
 • Üçüncü taraf çerezleri: Şirket aynı zamanda üçüncü taraf çerezleri de kullanmaktadır. Üçüncü taraf çerezleri Çevrimiçi Alan ziyaret edildiğinde üçüncü tarafların çerezlerinin ziyaret edilen cihaza kayıt edilmesine olanak tanıyan çerezlerdir. Bu çerezlere ve çerez ayarlarının değiştirilmesine ilişkin bilgilere işbu Aydınlatma Metni’nde yer verilmiştir.

5. Çerez Türleri ve Açıklamalar

Aşağıda Şirket tarafından Çevrimiçi Alan’da kullanılan çerez türlerine ve kullanım amaçlarına göre açıklamalarına yer verilmiştir:

ÇEREZ TÜRÜ AÇIKLAMA
Teknik Çerezler Çevrimiçi Alan’ın doğru şekilde kullanılmasını sağlayan çerezlerdir. Bu çerezler sayesinde hesap oluşturma, kullanıcı girişi yapma, form gönderme gibi işlevlerin yerine getirilmesi sağlanır. Çalışmayan alan ve sayfalar tespit edilir. Bu çerezler Çevrimiçi Alan kullanılırken İlgili Kişi’nin cihazına kaydedilir ve kullanım sona erdiğinde cihazdan silinir.
Analitik Çerezler / Performans Çerezleri Bu çerezler Çevrimiçi Alan’ın nasıl kullanıldığının analizini yapmayı sağlayan çerezlerdir. İlgili Kişi’nin Çevrimiçi Alanı nasıl kullandığına ilişkin bilgi toplar. Kullanıcı tarafından görüntülenen web sayfaları, bu web sayfalarında geçirilen süre, Çevrimiçi Alan’ı kaç ziyaretçinin ziyaret ettiği, Çevrimiçi Alan’a hangi kaynaklar kullanılarak ulaşıldığı gibi bilgiler toplanan bu bilgilere örnektir.
Hedefleme/ Reklam Çerezleri İlgili Kişi’nin üçüncü web site ve mobil uygulamalarda ilgi alanlarına göre davranışsal ve kişiselleştirilmiş reklam görmesini sağlamak amacıyla kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler ile yeniden hedefleme yapılarak Çevrimiçi Alan’da ziyaret edilen sayfalar üçüncü web site ve mobil uygulamaların reklam ağlarında bu sayfaların gösterimi sağlanır.
Kişiselleştirme Çerezleri / Fonksiyonel Çerezler İlgili Kişi’nin Çevrimiçi Alan kullanıcı deneyimini bireysel tercihlerine uyumlu hale getirmeyi sağlayan çerezlerdir. Buna örnek olarak Çevrimiçi Alan’ı kullanırken seçtiğiniz dil, kullanıcı adı, İlgili Kişi’nin bulunduğu bölge gibi bilgiler toplanarak Çevrimiçi Alan’ın daha işlevsel ve kullanışlı hale getirilmesi sağlanır.

6. Kullanılan Çerezler

Şirket tarafından kullanılan teknik çerezler, analitik/performans çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve flash çerezlerinin çeşitlerine, adlarına, tiplerine, kullanım sürelerine ve açıklamalarına aşağıda yer verilmiştir

Teknik Çerezler

ÇEREZ ADI AÇIKLAMA ÇEREZ TİPİ (KALICI, OTURUM, ÜÇÜNCÜ TARAF) SAKLAMA SÜRESİ
Oturum Depolama
Yerel Depolama
Popup bildirim , ilk ziyaret denetimi tarzı işlemler için yerel kayıt tutulması Oturum Kalıcı Oturum Süresiz

 

Analitik Çerezler / Performans Çerezleri

ÇEREZ ADI AÇIKLAMA ÇEREZ TİPİ (KALICI, OTURUM, ÜÇÜNCÜ TARAF) SAKLAMA SÜRESİ
google.com Analitik ölçümler, raporlama ve değerlendirme amaçlı    
1P_JAR   Kalıcı 2 Yıl
ANID   Kalıcı 2 Yıl
NID   Kalıcı 2 Yıl
__Secure-3PAPISID   Kalıcı 2 Yıl
__Secure-3PSID   Kalıcı 2 Yıl
__Secure-3PSIDCC   Kalıcı 2 Yıl
       
google.com.tr Analitik ölçümler, raporlama ve değerlendirme amaçlı    
ANID   Kalıcı 2 Yıl
NID   Kalıcı 2 Yıl
__Secure-3PAPISID   Kalıcı 2 Yıl
__Secure-3PSID   Kalıcı 2 Yıl

 

Hedefleme/ Reklam Çerezleri

ÇEREZ ADI AÇIKLAMA ÇEREZ TİPİ (KALICI, OTURUM, ÜÇÜNCÜ TARAF) SAKLAMA SÜRESİ
facebook.com Pazarlama amaçlı kişiselleştirilebilir içerikler sunmak için    
c_user   Kalıcı 1 Yıl
datr   Kalıcı 2 Yıl
fr   Kalıcı 1 Yıl
sb   Kalıcı 2 Yıl
spin   Kalıcı 1 Yıl
xs   Kalıcı 1 Yıl
       
linkedin.com Pazarlama amaçlı kişiselleştirilebilir içerikler sunmak için    
UserMatchHistory   Kalıcı 1 Yıl
bcookie   Kalıcı 2 Yıl
lang   Oturum Oturum
li_oatml   Kalıcı 1 Yıl
li_sugr   Kalıcı 1 Yıl
liap   Kalıcı 1 Yıl
lidc   Kalıcı 1 Yıl
lissc   Kalıcı 1 Yıl
sdsc   Oturum Oturum
       
sibaautomation.com Pazarlama amaçlı kişiselleştirilebilir içerikler sunmak için    
uuid   Kalıcı 1 Yıl
       
youtube.com Pazarlama amaçlı kişiselleştirilebilir içerikler sunmak için    
LOGIN_INFO   Kalıcı 2 Yıl
VISITOR_INFO1_LIVE   Kalıcı 1 Yıl
YSC   Oturum Oturum
__Secure-3PAPISID   Kalıcı 2 Yıl
__Secure-3PSID   Kalıcı 2 Yıl
__Secure-3PSIDCC   Kalıcı 1 Yıl

 

Kişiselleştirme Çerezleri /Fonksiyonel Çerezler

ÇEREZ ADI AÇIKLAMA ÇEREZ TİPİ (KALICI, OTURUM, ÜÇÜNCÜ TARAF) SAKLAMA SÜRESİ
roketfy.com Roketfy sitesi ziyaretlerini kişiselleştirmek, ilk ziyaretleri ve diğerlerini tespit etmek, kullanıcının yaptığımı seçimleri hatırlamak ve ona uygun arayüzleri göstermek için    
Oturum Depolama   Oturum Oturum
Yerel Depolama   Kalıcı Süresiz
_fbp   Kalıcı 1 Yıl
_ga   Kalıcı 2 Yıl
_gat   Kalıcı 1 Yıl
_gat_UA-55657024-1   Kalıcı 1 Yıl
cookieSubscribeUsTimer_78rttx5xt4lzm24t2xtnss   Kalıcı 1 Yıl
cookieSubscribeUs_674rtx253kjxgn2ut9l2jzx45   Kalıcı 1 Yıl
cookieAcceptAllCookiesPolicy_hgweavrghxv35gh346l3xk76o27sz266   Kalıcı 1 Yıl
optiMonkClientId   Kalıcı 1 Yıl
sib_cuid   Kalıcı 1 Yıl
tk_ai   Kalıcı 5 Yıl
tk_lr   Kalıcı 1 Yıl
tk_or   Kalıcı 5 Yıl

7. Çerez Kullanım Amaçları

Şirket, belirlemiş olduğu açık ve meşru amaçların gerçekleştirilmesine yönelik ve yalnızca bununla sınırlı olmak üzere çerezler ile kişisel veri işlemektedir. Belirlenen işbu amaçlara hizmet etmeyen bir kişisel veri işleme faaliyetinin Kanun’a aykırı olacağının bilincindedir ve bu bilinç ve hassasiyetle ölçülü veri işlemeye özen gösterir. Aşağıda çerezlerin kullanımındaki genel amaçlar ve kategorilerine göre kişisel veri işleme amaçlarına yer verilmiştir:
Genel Amaçlar

 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

Kategorilerine Göre Amaçlar

ÇEREZ TÜRÜ KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Teknik Çerezler Bu çerezler Çevrimiçi Alan’ın doğru şekilde çalışmasını sağlamaya yönelik çerezlerdir. Kullanıcıyı takip etmezler. Bu sebeple kişisel veri toplamazlar. Bu çerezler bu sebeple kabul edilmeyerek Çevrimiçi Alan’ın kullanılmasına elverişli olmayan oturum çerezleridir.
Analitik Çerezler / Performans Çerezleri Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi için kullanır.
Çevrimiçi Alan ziyaret edilen cihaz, bulunulan konum, Çevrimiçi Alan’ı nasıl kullanıldığı, hangi sayfaların ziyaret edildiği, bu sayfalarda ne kadar süre kalındığı gibi bilgiler toplanarak Çevrimiçi Alan’ın İlgili Kişi tarafından nasıl kullanıldığı tespit edilir. Buradan yapılan çıkarımlara göre kişiselleştirilmiş İlgili Kişi’ye kişiselleştirilmiş reklamlar gösterilir ve Çevrimiçi Alan buradaki kişisel davranışlara uygun olarak kişiselleştirilir.
Hedefleme/ Reklam Çerezleri Şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerin kişisel verisi işlenen İlgili Kişi’ye özel hale getirerek göstermek için kullanılır.
Çevrimiçi Alan ziyaretçilerini daha yakından tanıyarak daha iyi ürün ve hizmet sunmak için kullanılır.
Çevrimiçi Alan ziyaretçilerini daha yakından tanıyarak Çevrimiçi Alan’ı reklam ve tanıtım faaliyetlerine daha uygun hale getirmek için kullanılır.
Şirket’in ürün ve hizmetlerinin etkin bir şekilde tanıtım ve pazarlamasını yapmak için kullanılır.
Pazarlama analiz çalışmalarını yürütülmek.
Kişiselleştirme Çerezleri /Fonksiyonel Çerezler Çevrimiçi Alan’a kullanıcıların girişini kolaylaştırmak için kullanıcı ve şifreyi hatırlamak için kullanılır.
Çevrimiçi Alan’da kullandığınız dil, son ziyaret edilen ürünler ve benzeri tercihini hatırlamak için kullanır.
Flash Çerezleri Çevrimiçi Alan’da mevcut görüntü ve seslerin İlgili Kişi’nin cihazında doğru şekilde gösterilmesini amaçlar. Bu çerezler Site’nin düzgün çalışması için kullanılan takip amacı olmayan çerezlerdir. Reddedilmesi durumunda Site’deki ses ve görüntülere erişilememesine sebep olabilir.

8. Çerez Ayarlarında Değişiklik

Çerez ayarları aşağıda yer verilen linkleri takip ederek ve tarayıcı ayarları değiştirerek değiştirilebilir. Bu ayarlar genellikle tarayıcılarda “seçenekler” veya “tercihler” menüsünde bulunmaktadır. Ayrıca tarayıcıların “yardım” menüsüne tıklanarak da konu ile ilgili detaylı bilgiye ulaşılabilir. Çerezleri kaldırma hali Çevrimiçi Alan’ın istenilen şekilde çalışmamasına ve gerekli verimin alınmamasına sebep olabilecektir.

TARAYICI ÇEREZ AYARLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILACAK LİNK
Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
Internet Explorer https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/tr/kb/web-sitesi-tercihleri-cerezleri-acip-kapatma
Safari https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Bunlarla birlikte çerezler hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için: https://www.allaboutcookies.org , https://www.youronlinechoices.eu/ alan adlı web sitelerini ziyaret edebilirsiniz ve/veya “Privacy Badger” uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger)

9. Üçüncü Kişilere Aktarım

Şirket işbu Aydınlatma Metni ile çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesine dair İlgili kişileri aydınlatmaktadır ve şüpheye mahal bırakmayacak şekilde açık rıza almak suretiyle çerezleri kullanacaktır.

Çerezler yoluyla elde edilen kişisel veri niteliğindeki veriler aşağıdaki tabloda sayılı amaçlarla gerekli önlemler alınmak koşuluyla üçüncü kişilere aktarılabilir.

ALICI GRUBU AKTARIM AMACI
1. Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (Şirket avukatı, reklam ajansı, iş ortakları vb.)
2. Yetkili kamu kurum ve kuruluşları (Mahkemeler vb.)
1. İş sürekliliğinin sağlanması
2. Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
3. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
4. Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
5. Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
6. Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi
7. Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
8. Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
9. Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
10.Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

10. Yurtiçinde Aktarım

Çerezler ile işlenen veriler kural olarak İlgili Kişi’nin açık rızası var ise yurtiçinde aktarılabilmektedir.

Kişisel veriler İlgili Kişi’nin açık rızası bulunmaksızın mevzuatta kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise aktarılabilmektedir. Kişisel veriler İlgili Kişi’nin açık rızası bulunmaksızın;

 • Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa üçüncü kişilere aktarılabilir.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilir.
 • Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilir.
 • Kişisel veriler kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise alenileştirme amacıyla sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarılabilir.
 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilir.
 • İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise üçüncü kişilere aktarılabilir.

11. Yurt Dışına Aktarım

Şirket ancak İlgili Kişi’nin Açık Rızası olması durumunda çerezler yoluyla işlediği kişisel verileri, yurt dışına aktarır.
Şirket’in açık rıza olmaksızın da İlgili Kişiler’in kişisel verilerini yurtdışına aktarımı söz konusu olabilir. Kişisel verinin aktarılacağı ülke veya ülkelerin (a) Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen ülkelerden biri olması veya (b) Kurulca ilan edilen ülkelerden biri değilse ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularından yeterli korumayı sağlayan yazılı bir taahhüt almak suretiyle Kurul’dan izin alınmış olması durumlarında aşağıdaki koşullardan bir veya birkaçının mevcut olması halinde açık rıza alınmaksızın kişisel veriler yurtdışına aktarılabilir.

 • Mevzuatta kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise yurtdışına aktarılabilmektedir.
 • Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa yurtdışına aktarılabilir.
 • İlgili Kişi’nin açık rızası bulunmaksızın bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise kişisel veriler yurtdışına aktarılabilir.
 • Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise kişisel veriler yurtdışına aktarılabilir.
 • Kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise alenileştirme amacıyla sınırlı olarak yurtdışına aktarılabilir.
 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise kişisel veriler yurtdışına aktarılabilir.
 • Kişisel veriler İlgili Kişi’nin açık rızası bulunmaksızın İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise üçüncü kişilere aktarılabilir.
 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i; Şirket idari ve teknik tedbirleri uygulamak suretiyle ve Kurul’un aldığı özel tedbirlere uyarak İlgili Kişi’nin Açık Rızasını alarak yurtdışına aktarabilir. Şirket’in İlgili Kişi’nin Açık Rızası’nı almaksızın dahi yurtdışına Özel Nitelikli Kişisel Verileri aktarabilmesi için kişisel verinin aktarılacağı ülke veya ülkelerin (a) Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen ülkelerden biri olması veya (b) Kurulca ilan edilen ülkelerden biri değilse ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularından yeterli korumayı sağlayan yazılı bir taahhüt almak suretiyle Kurul’dan izin alınmış olması, ve (c) aşağıdaki koşullardan bir veya birkaçının mevcudiyeti gerekir.
 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Şirket mevzuatta açıkça öngörülmesi halinde veri sahibinin açık rızasını almaksızın sağlık ve cinsel hayat dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Verileri işleyebilecektir.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Veriler: kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.
 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirket çerez kullanımı sırasında da genel olarak kişisel veri işleme hususundaki yaklaşımında olduğu gibi bu konudaki temel ilkelere ve Kanun’a uygun şekilde davranmaktadır. Çerez teknolojisi ile veri toplama yöntemi ve amaçları yukarıdaki maddeler ışığında detaylandırılmıştır.
Bu amaç ve hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Aydınlatma Metni’nin 3.5. , 4 ve 6. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 • İlgili Kişinin Hakları ve Şirket’e Başvuru
 • İlgili Kişi’nin Hakları

İlgili Kişi aşağıdaki hususlarda kişisel verileri konusunda Şirket’e başvurma hakkına sahiptir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Şirket’e Başvuru

Şirket, İlgili Kişi’nin Kanun’da ve işbu Aydınlatma Metni’nde düzenlenen haklarını korumak ve bu hususta kendi yükümlülüklerini yerine getirmek adına Prosedür hazırlamıştır. Şirket işbu Prosedür’e uygun olarak İlgili Kişi’nin kişisel verileri ile ilgili Şirket’e başvurmak suretiyle talep ettiği bilgileri ücretsiz olarak en geç otuz gün içerisinde olmak üzere en kısa sürede temin etmek için azami gayreti gösterir. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret İlgili Kişi’den alınabilir. Şirket talebi inceleme neticesinde talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını İlgili Kişi’ye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Şirket talebin gereğini yerine getirir. Başvurunun Şirket hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret İlgili Kişi’ye iade edilir.

İlgili Kişiler, 8.1. maddede belirtilen haklarını, contentus.net alan adlı adreste yer alan başvuru formunu doldurup, ıslak imzalı olarak, noter, KEP veya elektronik posta aracılığıyla Roketfy Merkez Ofis Büyükdere Cad.No:76 Quasar Tower 1106, 34394 Şişli/İstanbul adresine göndermek veya aynı adrese bizzat ya da vekili aracılığıyla elden ulaştırmak veya [email protected] elektronik posta adresine göndermek suretiyle kullanabilir.

Kimliğini ispat eden belgelerin, varsa talebi destekleyici belgelerin, İlgili Kişi’nin bu hakkını vekili aracılığıyla kullanmak istemesi dur