Ticaret Bakanlığı E-İhracat Desteği Nedir?

Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni destek paketi, e-ihracat alanında hizmet veren veya bu alana yönelmeyi isteyen şirketler için pek çok desteği içeriyor.

Ticaret Bakanlığı E-İhracat Desteği Nedir

Ticaret Bakanlığı destekleri sayesinde şirketlerin e-ticaret alanında daha aktif bir rol alması ve hizmetlerini yurt dışı pazarlarda ve pazaryerlerinde sunmaya hazırlanması konusunda önemli bir avantaj sağlıyor.

E-İhracat Desteği Nedir?

25 Ağustos tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 5986 numaralı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konan “E-İhracat Destekleri Hakkında Karar” Türkiye’de hizmet gösteren e-ticaret şirketlerinin hizmetlerini yurtdışı pazarlarda etkili bir şekilde yürütebilmesi için farklı destek kalemlerini içeriyor. Türk şirketlerinin değişen ve büyüyen global ticaret dinamiklerinde daha proaktif bir tutum sergilemesi ve desteklenmesi için hazırlanan e-ticaret devlet desteği, şirketlerin e-ticaret operasyonlarındaki ürün, kargolama, pazaryeri, entegrasyon ve daha pek çok ihtiyaçları için de maddi destekler sunuyor. 

18 Mayıs 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar” ile yakından ilgili olan destek paketi, e-ihracat alanına yönelik önemli iyileştirmelerle birlikte şirket ve konsorsiyumlara sunuluyor. Bu iyileştirmeler, farklı pazaryeri koşullarına ve iş modellerine uygun olarak belirleniyor. Dış ticaret devlet destekleri sayesinde mümkün olduğu kadar farklı sektörlerdeki e-ticaret şirketlerinin de destek paketinden verimli bir şekilde faydalanabilmesi sağlanıyor. Yeni yayımlanan e-ihracat destekleri arasında en çok öne çıkan gelişmelerden bir diğeri de konsorsiyumlar oluyor. E-ihracat Konsorsiyumu statüsü verilen ve uçtan uca e-ticaret sistemlerine sahip olan şirketler, potansiyele sahip küçük ölçekli şirketlerin yurt dışı pazarlarına erişiminde aracı olduğu gibi daha yüksek destek bütçelerinden de faydalanabiliyor.

Ticaret Bakanlığı E-İhracat Desteğinden Kimler Faydalanabilir?

Ticaret Bakanlığı e-ticaret desteği; şirketleri, e-ihracat konsorsiyumlarını, parakende e-ticaret sitelerini, pazaryerlerini ve aracı hizmet sağlayan şirketleri kapsıyor. Bu faaliyet alanlarında hizmet veren tüm şirketler, Ticaret Bakanlığı ihracat destekleri için başvuruda bulunabiliyor. Türk ürünlerinin yurt dışı uzak pazarlarda öne çıkarılması için hayata geçirilen destek paketine başvuran şirket ve satıcılar ürünlerini Çin, Japonya, ABD, Hindistan ve Güney Kore gibi pazarlarda çok daha kolay bir şekilde tüketiciyle buluşturabiliyor.

Ayrıca kurulması planlanan e-ticaret Konsorsiyumları aracılığıyla ürün potansiyeli bulunan fakat teknik bilgi eksikliği ve nitelikli iş gücü gibi sebeplerle yurt dışı pazarına açılmakta zorlanan şirket ve satıcıların da ekosisteme dahil edilmesi planlanıyor. Bu sayede yalnızca büyük şirketlerin değil, yurt dışı pazaryerlerine açılmak isteyen tüm ölçeklerdeki satıcıların da destek paketlerinden aktif bir şekilde yararlanması hedefleniyor. Ticaret Bakanlığı internet adresinde yayımlanan belgede yararlanıcı şirket ve kuruluşların faydalanabilecekleri destek tutarları da ayrıntılı bir şekilde belirtiliyor. Buna göre konsorsiyumlar, destek paketinde üst destek tutarlarından faydalanabiliyor. Destek tutarlarının içerikleri, miktarları ve kapsamları da yine ayrıntılı şekilde bu belge üzerinde yer alıyor.

E-İhracat Destek Paketi Şirketlere Hangi Destekleri Sunuyor?

Yeni açıklanan e-ticaret destekleri, şirketlerin yurt dışı pazara hazırlanma aşamasında ihtiyaç duyacağı kurulum, tanıtım ve lojistik gibi farklı ihtiyaçlarını kapsamlı bir şekilde karşılıyor. Bu sayede satıcıların daha az maliyetlerle himetlerine odaklanmaları ve e-ihracat potansiyelini maksimum verimle kullanmaları amaçlanıyor. Paket içinde yer alan başlıca destekler ise şu başlıklar altında sıralanabilir:

Pazara Giriş Rapor Desteği

Destek paketinden yararlanmak isteyen şirketlerin sektör, ülke ve e-ihracat konulu rapor giderlerinde %50 oranında ve yıllık 1,5 milyon TL’ye kadar destek sunuluyor. Bu destek, şirketlerin girmek istedikleri yurt dışı pazarı hakkında bilgi sahibi olmaları ve operasyonel süreçlerini daha verimli bir şekilde oluşturabilmeleri için oldukça faydalı.

Gelişmiş ve detaylı verilere dayanan rapor ihtiyaçlarında öne çıkan Roketfy AI Reviews, satıcıların pazaryerlerindeki alışkanlıkları ve dinamikleri çok daha derinlemesine analiz edebilmelerine yardımcı oluyor. Satıcıların ve rakiplerin kullanıcı yorumlarını yapay zeka desteğiyle analiz eden AI Reviews, satıcılara hizmetlerini iyileştirmek için en iyi verileri sunmayı başarıyor. Satıcıların pazaryerlerinde nasıl daha iyi satış rakamları elde edebileceği veya var olan performanslarını iyileştirebilecekleri konusunda destek sağlıyor.

Sipariş Karşılama Hizmeti ve Depo Kira Desteği

E-Ticarette hızlı teslimatın önemi ve depolama da destek paketi kapsamında ele alınıyor. Bunun için satıcılara daha hızlı kargo ve depolama için çeşitli destekler veriliyor. Sipariş karşılama ve depo kira desteğinde satıcılara şirket kademelerine bağlı olarak 7,5 milyon TL ile 25 milyon TL arasında maddi destek sunuluyor. Bu destek kalemiyle şirketler satın alım ve lojistik ihtiyaçlarını daha kolay bir şekilde karşılayarak hizmetlerini daha hızlı büyütme avantajına sahip oluyor.

Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği

Dijital pazaryeri tanıtım desteğinde de şirket kademelerine bağlı olarak aynı şekilde 7,5 milyon TL ile 25 milyon TL arasında değişen destek tutarlarıyla şirketlerin dijital pazaryerlerindeki tanıtım kampanyalarını sürdürmesi amaçlanıyor. E-ticaret sektöründe oldukça önemli bir yere sahip olan tanıtım operasyonları, bu destek kalemi sayesinde şirketler tarafından daha kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Yurt Dışı Pazaryeri Entegrasyon Desteği

Şirketlerin satış mağazalarını yurt dışı pazaryerlerine entegre hale getirebilmesi için sunulan destek kaleminde 6 pazaryerine ve pazaryeri başına 3 yılda 200 bin TL’ye kadar maddi destek sunuluyor. Entegrasyon desteği, teknik konularda şirketlerin daha verimli bir satış kanalı kurmasına yardımcı oluyor. 

Roketfy, gelişmiş yapay zeka destekli araçları sayesinde global ölçekli e-ticaret operasyonlarıyla entegre bir şekilde çalışarak satıcıların özellikle yurt dışı pazaryerlerinde çok daha hızlı bir şekilde mağazalarını kurarak rekabete adım atmalarını ve yüksek satış rakamlarına ulaşmalarını destekliyor.

E-İhracat Tanıtım Desteği

Şirketlerin e-ihracat tanıtımlarında yararlanabilecekleri destek kaleminde giderlerin %50’si oranında ve 4 milyon TL ile 30 milyon TL arasında değişen maddi destek sunuluyor.

Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği

E-ihracat alanında pazaryerlerinin satıcı şirketlerden aldığı komisyonları ilgilendiren önemli bir destek de pakette yer alıyor. Bu destek kalemine göre şirketlere 3 yıl boyunca giderlerinin %50’si oranında maddi destek sağlanması planlanıyor.

Çevrim İçi Mağaza ve Hedef Ülke E-Ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmet Desteği

Satıcıların çevrim içi mağazalardan ve e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetlerde de maddi destekler paket içinde yer alıyor. Buna göre satıcılara her ülke için 3 yıl boyunca 3 milyon TL’ye kadar alacakları hizmetlerde maddi destek sağlanıyor. 

E-ticaret alanında hizmet gösteren satıcıların satış-listeleme-takip ve kontrol ihtiyaçlarını karşılamak için gelişmiş araçlara sahip olan Roketfy, SaaS (Software as a Service) teknoloji şirketi olarak e-ihracat alanında hizmet göstermek isteyen veya performanslarını artırmak isteyen şirketler için profesyonel bir çözüm ortağı olarak öne çıkıyor.

E-İhracat Desteği ve E-Ticaret Sitelerinde Satış Artırma

Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren destek paketi, şirketlerin e-ticaret sitelerinde satış artırma için ihtiyaç duydukları yardımı sağlıyor. Trendyol satış artırma ipuçları sayfasında da yer alan ve e-ticarette büyük öneme sahip kriterlerin eksiksiz ve profesyonel bir şekilde karşılanmasını destekleyen yardım paketi, satıcıların pazaryerlerine yüksek performansla giriş yapmalarını destekliyor. 

Ürün listeleme, satış yapma ve e-ticaret performansını artırma gibi ihtiyaçlarda etkili çözümler üreten Roketfy, satıcılara saniyeler içinde satış kanallarında rekabete dahil olabilecekleri raporlar, öneriler ve içerikler sunuyor. Ayrıca iş ortaklarına 7/24 hizmet desteği vererek zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde satış performanslarını artırmalarına destek oluyor. 

Şirket ve konsorsiyumların yurt dışı pazarlara daha kolay bir şekilde giriş yapabilmeleri için tanıtım kampanyaları, entegrasyonlar ve diğer giderler de destek paketi kapsamına dahil ediliyor. Destek paketinin farklı ihtiyaçları kapsaması sayesinde satıcılar e-ticaret ve e-ihracat alanında çok daha efektif desteklere erişim sağlayabiliyor. E-ticaret sektöründe satıcıların en çok dikkat etmesi gereken ve zorlandıkları stok, ürün girişi ve panel yönetimi gibi konularda destek paketi kapsamında servis sağlayıcılardan aldıkları hizmetlerin de desteklenmesi satıcıların operasyonel süreçlerini kolaylaştırıyor.

İçerik Yazarı ve Listeleme Analisti gibi gelişmiş Roketfy araçları, e-ticaret sitelerinde satış artırma konusunda satıcıların faydalanabileceği önemli hizmetlerdir. Satış kanallarında diğer satıcılardan sıyrılarak öne çıkmak ve satışlarını artırmak isteyen kullanıcılar, Roketfy Audit sayesinde kolay bir şekilde pazar analizi yapabiliyor, ürünlerini sisteme entegre edebiliyor ve performanslarını artırmak için ihtiyaç duyacakları verilere ulaşabiliyor. Ayrıca Roketfy İçerik Yazarı sayesinde ürünleri için SEO uyumlu ürün açıklamaları yazdırarak dijital ortamlarda tüketicilere daha efektif bir şekilde sunabiliyor. AI Writer, tüketicilerin ürün hakkında daha fazla bilgiye ulaşmasını sağladığı gibi arama motoru optimizasyonu desteği sayesinde dijital ortamlarda ürünlerin daha yüksek performans göstermesini de destekliyor. Üstelik yapay zeka desteğiyle bunu yalnızca saniyeler içinde yaparak satıcıların zamandan tasarruf etmesine ve hizmetlerine daha iyi odaklanabilmesine yardımcı oluyor. 

Siz de e-ihracat devlet desteği kapsamında hizmetlerinizi yurt dışı pazaryerlerine profesyonel bir şekilde taşımak için Roketfy’ı tercih edebilir ve tüm süreçleri kolay bir hale getirerek satışlarınızı kolayca artırabilirsiniz. Üstelik ücretsiz deneme avantajı sayesinde Roketfy’ın kullanışlı araç ve hizmetlerini de hemen denemeye başlayabilirsiniz.