Sektörde Büyümek: Pazar Araştırması Nedir?

Yeni bir sektöre açılarak tüketicilere etkileyici ürün ve hizmetler sunmak, markalar için son derece zorlu bir süreç olabilir. Yüksek rekabet ve değişen tüketici alışkanlıkları, markalar için bu sürecin çok daha hassas ve planlı bir şekilde yürütülmesini zorunlu kılar.

Sektörde Büyümek

Pazar araştırması, markaların yeni bir sektöre adım atarken veya yeni bir ürünü piyasaya sürerken kullanabilecekleri önemli bir stratejidir. Gelin, pazar araştırması kavramını ve tüm ayrıntılarını birlikte inceleyelim.

Pazar Araştırması Nedir?

Pazar araştırması belirli bir hedef pazar, rekabet ve/veya müşteriler hakkında verilerin sistematik olarak toplanması, kaydedilmesi ve analiz edilmesini içeren bir çalışmadır. Pazar araştırmasının amacı, şirketlere hedef pazarlarını daha iyi anlamalarına, etkin bir şekilde rekabet etmelerine ve ürün geliştirme, pazarlama ve genel strateji hakkında bilinçli kararlar almalarına yardımcı olacak bilgiler sağlamaktır. Pazar araştırması anketler, odak grupları ve rakip analizi gibi çeşitli yöntemleri içerebilir ve tüketici tutumları, tercihleri ​​ve davranışları hakkında bilgi toplamanın yanı sıra rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmek için de kullanılabilir. Pazar araştırmasının sonuçları daha sonra önemli iş kararları için bilgi sağlama ve şirketlerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmada büyük bir rol oynar.

Pazar Araştırması Nasıl Yapılır?

Pazar araştırması, şirketler için bulundukları sektörde büyüme veya yeni sektörlere adım atma hedefleri için kullanılabilir. Ticari olarak ürün ve hizmetlerin potansiyel getirilerini anlamanın yanı sıra hedef kitle ve pazar dinamikleri için de faydalı bilgiler sunar. İşte pazar araştırma yaparken uygulamanız gereken adımlar:

 • Araştırma Hedeflerini Tanımlayın: İlk olarak, yanıtlamak istediğiniz belirli soruları ve pazar araştırmanız yoluyla toplamak istediğiniz bilgileri belirlemekle başlayabilirsiniz. Bunlar arasında tüketici tutum ve davranışlarını anlamak, ürün veya hizmetinizin rekabet gücünü değerlendirmek ve potansiyel yeni pazarları belirlemek yer alabilir.
 • Hedef Kitlenizi Belirleyin: Pazar araştırmanızın ikinci adımında incelemek istediğiniz belirli kişi veya kuruluşları tanımlayabilirsiniz. Bunlar mevcut müşteriler, potansiyel müşteriler ve hatta rakiplerinizin hedef kitleleri olabilir. Belirleyeceğiniz kitlenin tutum ve davranışlarını etkileyebilecek yaş, gelir, konum ve diğer demografik bilgiler gibi faktörleri de dikkate almanızda fayda var.
 • Araştırma Yöntemlerinizi Seçin: Anketler, odak grupları, rakip analizi ve ikincil araştırma dahil olmak üzere pazar araştırmanızda veri toplamak için kullanabileceğiniz birçok farklı yöntem vardır. Araştırma hedeflerinizi en iyi şekilde karşılayan ve ihtiyaç duyduğunuz bilgileri toplamanıza izin veren yöntemleri seçebilirsiniz.
 • Araştırma Araçlarınızı Özelleştirin: Seçtiğiniz yöntemlere bağlı olarak, veri toplamak için kullanacağınız araçları oluşturmanız ve düzenlemeniz gerekir. Anketleri kullanacaksanız yönelteceğiniz soruları belirlemek veya odak grubunuzun yöneleceği konuları belirlemek iyi bir başlangıç olabilir. Üstelik Roketfy’ın yapay zeka destekli Yorum Analizi aracı, bunun için harika bir tercihtir. Belirlenen ürün gruplarında pazar yerlerindeki kullanıcı yorumlarını analiz ederek, ürünler hakkında detaylı analizler sunar. 
 • Veri Toplayın: Araştırma araçlarınız aracılığıyla önemli verileri toplayın. Hedef kitlenizin temsili bir örneğinden veri topladığınızdan ve anlamlı sonuçlar sağlamak için yeterince büyük bir örneklem boyutunuz olduğundan emin olmanızda fayda var.
 • Verileri Analiz Edin: Verileri topladıktan sonra kalıpları, eğilimleri ve içgörüleri belirlemek için sonuçları değerlendirmeye başlayabilirsiniz. Bunun için sonuçları tablo ve grafiklerle özetleme, istatistiksel analiz yapma veya odak gruplarından nitel verileri sentezleme gibi yöntemleri tercih edebilirsiniz.
 • Sonuçları Sunun: Pazar araştırmanızın bulgularını özetleyen bir rapor veya sunum hazırlayın. Sunumunuzda net ve özlü olmak, en önemli sonuçları ve eylem önerilerini vurgulamak başarılı bir pazar araştırması sunumunun altın anahtarıdır.
 • Harekete geçin: Son adımda yapmanız gereken tek şey, iş kararlarınızı ve stratejilerinizi yönlendirmek için pazar araştırmanızın sonuçlarını kullanmaktır. Elde ettiğiniz sonuçları kullanarak hedeflediğiniz pazar hakkında ayrıntılı bilgiye ve öngörüye sahip olabilir ve buna uygun şekilde hareket edebilirsiniz.

Pazar Araştırması Örneği

Pazar araştırmasının temellerini, amacını ve aşamalarını daha iyi anlamak için bir örnekle devam edelim. Örneğimizde kahve ekipmanları üreten bir markayı hedef alalım. Bu marka, kahve kültürünün hızlı gelişiminden ve büyüyen pazar payından faydalanma amacı ile yeni ürettiği bir demleme ekipmanını piyasaya sürmek için bir pazar araştırması oluştursun.

Araştırma Hedeflerini Tanımlamak: Markanın bu pazar araştırması projesindeki hedefleri, tüketicilerin kahve demleme ekipmanlarına yönelik tutum ve davranışlarını anlamak, mevcut demleme ekipmanlarının pazardaki rekabet gücünü değerlendirmek ve yeni ürünü için potansiyel hedef segmentleri belirlemektir.

Hedef Kitleyi Belirlemek: Bu pazar araştırması projesinin hedef kitlesi, düzenli olarak kahve tüketen kişilerdir. Marka; yaş, gelir ve konum gibi demografik bilgiler de dahil olmak üzere bu grubun temsili bir örneğinden veri toplar.

Araştırma Yöntemlerini Seçmek: Marka, bu pazar araştırması projesi için veri toplamak amacıyla anketler ve odak gruplarının bir kombinasyonunu kullanır. Anketler, tüketici tutum ve davranışlarına ilişkin nicel verileri toplamak için kullanılırken, nitel verileri ve daha derin içgörüleri toplamak için odak grupları kullanılır.

Araştırma Araçlarını Tasarlamak: Marka, demleme ekipmanlarına yönelik tüketici tutum ve davranışları hakkında veri toplamak için tasarlanmış sorulardan oluşan bir anket oluşturur. Odak grup tartışma kılavuzu, farklı demleme ekipmanı türlerine yönelik tüketici tercihleri ​​ve görüşleri hakkında bilgi toplamak için tasarlanır.

Veri Toplamak: Marka, anketleri düzenli olarak kahve tüketen temsili bir örneklem grubuna dağıtır ve aynı hedef kitleden katılımcılarla çeşitli odak grupları düzenler.

Verileri Analiz Etmek: Anketlerin ve odak gruplarının sonuçları, demleme ekipmanlarına yönelik tüketici tutum ve davranışlarındaki kalıpları ve eğilimleri belirlemek için analiz edilir. Veriler aynı zamanda piyasadaki mevcut ekipmanların rekabet gücünü değerlendirmek ve markanın yeni ürünü için potansiyel hedef segmentleri belirlemesi için de kullanılır.

Sonuçların Sunulması: Marka, kahve demleme ekipmanlarına yönelik tüketici tutum ve davranışları, mevcut ürünlerin rekabet gücü ve yeni ürünü için potansiyel hedef segmentler dahil olmak üzere pazar araştırmasının bulgularını özetleyen bir rapor hazırlar.

Harekete Geçmek: Marka, pazar araştırmasının sonuçlarına dayanarak, diledikleri yerde pratik bir şekilde filtre kahve tüketmek isteyen kullanıcıları hedefleyen inovatif bir ekipmanı piyasaya sürmeye karar verir. Ayrıca yeni ürünü için ürün tasarımı, pazarlaması ve genel stratejisini belirlemek için pazar araştırmasından elde edilen iç görüleri kullanır.

Pazar Araştırmasında Kullanılabilecek Araçlar

Pazar araştırması sırasında doğru kaynak ve araçları kullanmak son derece önemlidir. Markaların hedef pazarları, sektörleri ve kitlelerine uygun yöntemlerin tercih edilmesi, daha tutarlı bir öngörü ve analiz yapılmasını destekler. İşte, pazar araştırmanızı yaparken kullanabileceğiniz bazı araç ve yöntemler.

 • Anketler: Anketler, tüketici tutum ve davranışları hakkında veri toplamak için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Çevrim içi olarak, postayla, telefonla veya şahsen yürütülebilirler ve genellikle hem nicel hem de nitel verileri toplamak için kullanılırlar. Anketler tüketici tercihleri, ürün kullanımı ve demografik bilgiler dahil olmak üzere çok çeşitli konularda veri toplamak için idealdir.
 • Odak Grupları: Odak grupları, belirli bir konuyu veya ürünü tartışmak için küçük bir grup insanı bir araya getirir. Genellikle nitel veriler ve tüketici tutum ve davranışlarına ilişkin daha derin içgörüler toplamak için kullanılırlar. Odak grupları, tartışmayı yönlendiren ve sorular soran eğitimli bir kolaylaştırıcı tarafından yönetilir. Odak gruplarından toplanan veriler, genellikle tüketici tutum ve davranışlarındaki kalıpları ve eğilimleri belirlemek için analiz edilir.
 • Rakip Analizi: Rakip analizi, aynı pazardaki rakiplerin ürünlerini, pazarlama stratejilerini ve genel iş uygulamalarını incelemeyi içerir. Ürün tasarımı, pazarlama stratejileri ve genel iş kararları hakkında bilgi almak için kullanılabilir. Rakip analizi, şirket web siteleri, finansal raporlar ve endüstri yayınları dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan veri toplanarak yapılabilir. Örneğin Roketfy Listeleme Analisti, pazar yerlerindeki rakipleri, fiyatları ve trend ürünleri incelemek ve ayrıntılı raporlar almak için kullanışlı bir araçtır. 
 • İkincil Araştırma: İkincil araştırma endüstri raporları, devlet istatistikleri ve pazar araştırma raporları gibi mevcut kaynaklardan veri toplamayı içerir. Bu yöntem veri toplamanın uygun maliyetli bir yolu olmanın yanı sıra pazar ve rakipler hakkında değerli içgörüler sağlayabilir. İkincil araştırma, çevrim içi veritabanlarında arama yaparak, devlet web sitelerini ziyaret ederek ve endüstri yayınlarını gözden geçirerek yapılabilir.
 • Çevrim İçi Analitik: Google Analytics gibi çevrim içi analiz araçları, web sitesi trafiğini izlemek ve tüketici davranışı ve tercihleri ​​hakkında veri toplamak için kullanılabilir. Bu araçlar, web sitesi ziyaretçilerinin demografik bilgileri, davranışları ve web sitesiyle etkileşimleri hakkında bilgi sağlar. Çevrim içi analitik web sitesi tasarımı, içerik stratejisi ve genel dijital pazarlama çabalarını bilgilendirmek için kullanılabilir.
 • Sosyal Medya İncelemeleri: Sosyal medya incelemeleri, tüketici tutum ve davranışları hakkında bilgi edinmek için sosyal medya platformlarındaki tüketici paylaşımlarını izlemeyi ve analiz etmeyi içerir. Sosyal medya araçları, belirli anahtar kelimelerin, hashtag’lerin ve marka adlarını izleyebilir ve tüketici duyarlılığı ve belirli konu veya ürünlerle etkileşim hakkında veri sağlayabilir.
 • Yüz yüze görüşmeler: Yüz yüze görüşmeler, doğrudan tüketicilerden veri toplamayı içerir. Nitel veriler ve tüketici tutum ve davranışlarına ilişkin daha derin içgörüler toplamak için kullanılabilir. Yüz yüze odak grupları, bire bir görüşmeler ve sokak anketleri dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda gerçekleştirilebilir.

Pazar araştırmasının detaylarını öğrenerek markanız için yeni sektörlerin kapısını arayabilir ve tüketicilere rekabet gücü yüksek ürün/hizmet sunabilirsiniz. Özellikle e-ticaret sektörünü hedefleyen pazar araştırmalarınız için akıllı Roketfy araçlarını kullanarak pazar araştırmanızı ve mağaza yönetiminizi çok daha kolay ve efektif bir hale getirebilirsiniz.